مرور برچسب

دسترس پذیری ریاضی برای نابینایان

دسترس‌پذیر کردن ریاضیات برای نابینایان و کم‌بینایان

داشتن پایه‌ای قوی در ریاضیات می‌تواند روی انتخاب‌های افراد در زمینۀ آموزش عالی، اشتغال و درنهایت فرصت‌ها در زندگی تأثیر داشته باشد. به‌عنوان یک زمینۀ درسی، ریاضیات بخشی کلیدی برای داشتن تحصیلاتی جامع و کامل است و درحالی‌که ریاضیات برای…