مرور برچسب

دسترس پذیری فایرفاکس

پیشخوان: مروری بر نشریات و پادکست‌های انگلیسی‌زبان ویژۀ افراد با آسیب بینایی

مرور این ماه را با مدیر فنی دسترسی‌پذیری بنیاد موزیلا آغاز خواهیم کرد؛ او دربارۀ دسترسی‌پذیری مرورگر فایرفاکس برایمان خواهد گفت. از یک زوج خواهیم شنید که دست به یک رکوردزنی تاریخی خواهند زد و همچنین با شما در دنیای اشتغال گشتی خواهیم زد و…