مرور برچسب

دسترس پذیری نمودارها برای نابینایان

واکس‌لنز: یک خط کد برای دسترس‌پذیری نمودارها و گراف‌ها

چه آمار مربوط به کرونا، اطلاعات بودجه یا هر داده عددی یا آماری دیگری باشد، به‌طور روزافزون از نمودارها و گراف‌ها برای ارائه اطلاعات به‌شکلی مشتری‌پسندتر استفاده می‌شود. اَتِر شِریف، یک دانشجوی دکترا در دانشکده علوم رایانه و مهندسی پال جی.…