مرور برچسب

دعوت از معلولان در روز جهانی معلولان

زندگی میدان رقابت نیست: قهرمان خودت باش!

کم‌کم به دوازدهم آذر‌ماه، روز جهانی معلولین نزدیک می‌شویم و بازهم مثل همیشه، برنامه‌های گوناگون تلویزیونی و رادیویی یادی از معلولان می‌کنند و در دعوت از این افراد به برنامه‌هایشان، گوی سبقت را از هم می‌ربایند؛ شبکه‌ها پر می‌شود از افرادی که…