مرور برچسب

دوربین دسترسس پذیر برای نابینایان

پیشخوان: مروری بر پادکست‌ها و نشریه‌های انگلیسی‌زبان ویژۀ افراد با آسیب بینایی

نخستین شمارۀ پیشخوان در سال سوم نسل مانا را با بریل آغاز خواهیم کرد؛ و چه شروعی مناسب‌تر از این مخلوق دوست‌داشتنی بشر! روز جهانی بریل را به‌تازگی پشت سر گذاشته‌ایم. به همین بهانه، در دنیا گشتی خواهیم زد و از ویژه‌برنامه‌ها و رویداد‌هایی که…