مرور برچسب

روز جهانی بریل

آنجا که رنگ و نور و تماشا بریل شد؛ نگاهی به جایگاه بریل در دنیای امروز و مقایسه آن با ایران

لویی ستاره بود، سراپا بریل شد برجسته شد، به‌خاطر ماها بریل شد شش نقطه شد، شبیه خودش رو به پنجره شش نقطه شد، شبیه خودش تا بریل شد لویی هزار نقطۀ روشن درست کرد لویی هزار مرتبه تنها بریل شد با نقطه‌نقطه‌های جهان آشنا شدیم…

پیشخوان: مروری بر پادکست‌ها و نشریه‌های انگلیسی‌زبان ویژۀ افراد با آسیب بینایی

نخستین شمارۀ پیشخوان در سال سوم نسل مانا را با بریل آغاز خواهیم کرد؛ و چه شروعی مناسب‌تر از این مخلوق دوست‌داشتنی بشر! روز جهانی بریل را به‌تازگی پشت سر گذاشته‌ایم. به همین بهانه، در دنیا گشتی خواهیم زد و از ویژه‌برنامه‌ها و رویداد‌هایی که…