مرور برچسب

طنز نابینایان

پیش اعترافات یک جاسوس ای هدهد صبا به سبا می‌فرستمت

به نظرم ما کوران در وضعیت حساس کنونی در قلۀ توجهاتمان در طول تاریخ کوریت هستیم و الآن داریم جور سایر دوستان دارای معلولیتمان را هم به دوش می‌کشیم. احتمالاً مطلع هستید که چند وقت پیش، لخ‌لخ کردن و رجزخوانی‌های دوستان ما در گروه‌های وسیع…

با معلولین برای مسئولین

ما قصد داریم در این نوشته، برای اولین بار پرده از یک راز بزرگ برداریم. در کل ارتباط معلولین با مسئولین و بالعکس، برخلاف تمام چالش‌هایی که با هم دارند، به این بدی‌ها هم نیست. بار‌ها و بار‌ها پیش آمده که هریک از طرفین در موقعیت‌های مختلف کار…