مرور برچسب

فرزند نابینا

بابا تو دیگه کی هستی؟!

نیاز به گفتن نیست که ما به‌عنوان یکی از برجسته‌ترین انسان‌ها در حوزۀ کوران ایران، هر کاری بکنیم الگوی خاص و عام می‌شویم. چند وقت پیش در یک اتاق فکر طولانی، فکر بکری به ذهنمان خطور  کرد  و تصمیم گرفتیم ما هم مثل یک عده که از کره آب…

شجاع باش! خطر کن! هیچ چیز نمی‌تواند جای تجربه را بگیرد!

«شجاعت» واژۀ آشنایی است که هرکدام از ما بار‌ها و بار‌ها شنیده‌ایم و در گفتگو‌ها یا نوشته‌هایمان به کار برده‌ایم، اما کمتر پیش آمده که به گستردگی معنا و کاربرد این واژه اندیشیده باشیم. بسیاری از ما تصور می‌کنیم که شجاعت به معنی…