مرور برچسب

فعالیتهای اقتصادی نابینایان

مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری افراد نابینا و کم‌بینا

مدیریت مالی کسب در‌آمد و چگونگی هزینه آن، ربطی به آسیب بینایی ندارد؛ ولی ما، افراد نابینا و کم‌بینا، زندگی پر‌هزینه‌تری داریم؛ چرا که به‌علت مشکلات بینایی، نمی‌توانیم راحت از برخی فرصت‌ها (داشتن وسیله نقلیه شخصی یا خرید از دست‌فروشان،…