مرور برچسب

فیلم با توصیف صوتی

نقاشی با کلمات (بخش سوم)

توجه به این نکته مهم است که افراد دارای اختلال‌های بینایی، برخلاف بسیاری از افراد ناشنوا، زبان منحصر‌به‌فردی ندارند. آنها اعضای انجمن‌های گفتاری هستند که عمدتاً از افرادی تشکیل شده‌اند که آسیب‌های بینایی قابل‌توجهی ندارند. زبانی که…