مرور برچسب

مادر نابینا

پیچ و خم‌های تعامل والدین نابینا و فرزندانشان

همراهان عزیز! بنا داریم در چندین شماره به چگونگی تعامل میان افراد نابینا و سایر گروه‌های جامعه بپردازیم و با نظر افراد مختلف در موقعیت‌های گوناگون آشنا شویم تا در شرایط مشابه از آنها استفاده کنیم. در این شماره با نگاهی مختصر به…