مرور برچسب

مثبت اندیشی و شکرگزاری

مثبت‌اندیشی شاه‌راه گذار از ناکامی‌ها

به دست‌هایت نگاه کن! پاهایت را ببین! احتمالاً هر بار که سری به بدنمان بزنیم و نگاهی بیندازیم، متوجه کبودی‌هایی می‌شویم؛ کبودی‌هایی که نمی‌دانیم چه زمانی و کجا و بر اثر برخورد با چه چیزی ایجاد شده‌اند! هر روز که برای انجام کارهای روزمره…