مرور برچسب

مجتمع نابینایان دکتر خزائلی

دکتر محمد خزائلی و گسترش نهادهای آموزشی نابینایان

محمد خزائلی، متولد 1292ش، در اراک، از افرادی است که به‌رغم نابینا شدن در کودکی، با تلاش و پشتکار به مدارج عالی علمی و اجتماعی دست یافت و توانست چندین آموزشگاه و مدرسه برای نابینایان تأسیس کند و تحولات ژرف و اساسی در زندگی و سرنوشت…