مرور برچسب

محدودیت های معلولان

من قهرمان نیستم: جمله‌ای که باید گفتنش را تمرین کنیم

«من قهرمان نیستم». در روزگاری که بیشتر افراد، مشتاقانه در انتظار تعریف و تمجید دیگران‌اند، خواندن این جمله در وبلاگ هالی، دختر جوان نابینا، شگفت‌زده‌مان می‌کند. هالی، نویسنده وبلاگ «زندگی یک دختر نابینا» در نوشته‌ای تحت عنوان «نمی‌خواهم…