مرور برچسب

مدرسه شبانه روزی برای نابینایان

تصمیم‌گیری دربارۀ زندگی فرد نابینا در مدرسۀ شبانه‌روزی غیرخاص

شماره می‌گیرم. به‌جای بوق انتظار، آهنگ ملایمی پخش می‌شود. گاهی وقت‌ها نوع آهنگ انتظار، حال‌وهوای شخص مخاطب را نشان می‌دهد. تماس برقرار می‌شود. در پس صدای مردِ جوان، صدای زنگولۀ گوسفندان از میان کوهستان به گوش می‌رسد. خودم را معرفی…