مرور برچسب

مستمری سال ۴۰۳

پشتی‌ها را برندارید…پشتیبان معلولان باشید!

تعطیلات سال نو خورشیدی هنوز تمام نشده که ماراتن افزایش قیمت‌ها آغاز شده است و رشد تورم در جامعه، چنان با قدرت اسب خود را زین کرده که تنها در ماه نخست سال، مابه‌التفاوت افزایش حقوق و دستمزد در سال جاری به نسبت سال گذشته را در خود بلعیده…