مرور برچسب

معرفی رنگ ها برای نابینایان

رنگ رنگ تا پیروزی؛ آنچه نابینایان باید از جادوی رنگ‌ها بدانند

در مطلب ماه گذشته در مورد کارایی یا بهره‌وری حواس صحبت کردیم. این ماه بنا داشتیم با تفصیل بیشتر به پرورش حواس و استفاده از آن‌ها در زندگی روزمره بپردازیم؛ ولی با توجه به پیش رو بودن عید نوروز، مناسب دیدیم که به موضوع انتخاب رنگ لباس…