مرور برچسب

معلولان و قوانین ایران

وضعیت اعتبار شهادت نابینایان و ناشنوایان در دادگاه‌ها

همواره برای معلولان در گروه‌های مختلف و سایر افراد جامعه، با توجه به اهمیت دو حس بینایی و شنوایی، این پرسش مطرح است که آیا شهادت افراد نابینا و ناشنوا در دادگاه‌ها پذیرفته و به این شهادت اعتبار داده می‌شود؟ در ششمین شماره از…

سرنوشت مادۀ 27 قانون حمایت از معلولان

در دومین شماره از سلسله‌مطالب معلولان و قوانین ایران با دکتر ناصر سرگران، حقوق‌دان و فعال در حوزۀ حقوق معلولان، با موضوع «سرنوشت مادۀ 27 قانون حمایت از حقوق معلولان» همراه شما هستیم. علاقه‌مندان می‌توانند گفتگوی تفصیلی را در پادکست…

معلولان و قوانین ایران

سخن آغازین اگر نیم‌نگاهی به سابقه تاریخی قوانین مرتبط با حقوق معلولان در کشورهای مختلف جهان بیندازیم، در روزگارانی نه‌چندان‌دور به دورانی می‌رسیم که به دلیل باور اجتماعی موجود، افراد معلول یا در مقابل خدایان قربانی یا از خانواده و…