مرور برچسب

نقد عملکرد مسؤولین

نقدی مغرضانه بر میزان شایسته‌سالاری در جامعۀ نابینایان

ما این بار آمدیم تا برایتان توضیح دهیم که آیا شایسته‌سالاری در جامعۀ نابینایان رعایت می‌شود یا خیر. ازآنجاکه در تمام ارکان ریزودرشت مملکتمان شایسته‌سالاری به‌طور کامل رعایت شده و فقط ماندیم ما نابینایان، نظرات سراسر کارشناسی خود را برایتان…