مرور برچسب

نمایشگاه آسان ساز های نابینایان

نابينايان و آسان‌ساز‌های هوشمند

در بیست و یکمین نمايشگاه جهانی آسان‌سازهای ديجيتال برای نابينايان، هوش مصنوعی حضور پررنگی داشت. نمايشگاه جهانی سايت سيتی امسال از ۱۵ تا ۱۷ مه ۲۰۲۴ در محل نمايشگاه‌های فرانكفورت برگزار شد. ۱۳۰ غرفه از بیست كشور، تازه‌های خود را در…