مرور برچسب

نمایش نابینایان

نواک: نوای کتاب در گفتگو با صاحب‌نظران نابینا

افراد موفق وقتی بخواهند عنصر «ما می‌توانیم» را به کار گیرند، تا جایی که توان خودشان و فرصت‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد اجازه دهد، تلاش می‌کنند تا سرحد ممکن خود و دیگرانی را که باور‌شان ندارند راضی کنند؛ گاهی این تلاش مؤثر واقع…

نقدی بر نمایش رادیویی معجزه عظیم، تولید شده به دست گروهی از نابینایان

اوایل اسفندماه سال گذشته بود که ایده ساخت یک نمایش رادیویی متناسب با ایام عزاداری محرم و برای پخش در دهه اول این ماه در میان چند نفر از نابینایان، در یکی از سرورهای مجازی تیمتاک مطرح شد. پس از مدت کوتاهی ایده ساخت نمایشی با عنوان معجزه عظیم…