مرور برچسب

نویسندگان نسل مانا

همکاران این شماره

نویسندگان: بیتا، فاطمه جوادیان، شهروز حسینی، امیر سرمدی، ابوذر سمیعی، منصور شادکام، رقیه شفیعی، مسعود طاهریان، میرهادی نائینی‌زاده، امید هاشمی و زهرا همت مترجمان: میثم امینی، امین عرب و امید هاشمی ویراستار: داوود محمدی ویراستار…