مرور برچسب

چالش های انتشار ماهنامه

نسل مانا و چالش‌های انتشار یک ماهنامۀ دو ساله

دو سال از انتشار ماهنامۀ انجمن نابینایان ایران (نسل مانا) می‌گذرد؛ ماهنامه‌ای که در سال نخست فقط به شکل صوتی و الکترونیک و در سال دوم و پس از اخذ مجوز از معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به صورت بریل در سراسر کشور منتشر شد و…