مرور برچسب

کتابهای صوتی تاریخ

نواک: نوای کتاب در گفت‌وگو با صاحب‌نظران نابینا

قبل از هر سخن دیگری باز هم مثل همیشه یادآور می‌شوم که برای تهیه کتاب‌های ذکر‌شده در این شماره و تهیه هر منبع مطالعاتی دیگر، به بخش‌های نابینایان و کم‌بینایان کتابخانه‌های عمومی نهاد کتابخانه‌ها در سراسر کشور مراجعه فرمایید. حال به سراغ…