مرور برچسب

کتاب صوتی تاریخ مشروطیت

نواک: نوای کتاب در گفتگو با صاحب‌نظران نابینا

مهمان لحظات شما می‌شویم و باهم بار دیگر تاریخ را ورق می‌زنیم و پای صحبت‌های عرفان کاظم‌پور راجع‌به انقلاب مشروطه و تأثیر آن بر جامعۀ ایران و منابع مطالعاتی این بخش از تاریخ می‌نشینیم. قبل از هر حرفی یادآوری می‌کنم که برای دستیابی به…