مرور برچسب

کشت زعفران توسط نابینایان

سر‌انگشتان زن نابینا، در جستجوی طلای سرخ

زعفران می‌خواند از هر سو به‌سوی خویشتن کشتبان و مرد دهقان و همه خرد و کلان تازه گردد وقت گل چیدن ز بوی خوش مشام خنده بر لب‌ها نشاند سکر مستی بی‌گمان در گل شش‌برگ زیبا و ظریف زعفران یک کلاله با سه پرچم شد نهان از کلاله،…