مرور برچسب

کمک به نابینایان در سفر

تعامل در سفر

سال‌هاست که در خوابگاه زندگی می‌کند؛ از مدارس شبانه‌روزی ویژۀ افراد نابینا در مشهد تا خوابگاه دانشگاه شیراز. برای انجام هر کاری مثل حضور در دانشگاه یا محل کار، خرید، انجام امور اداری و حتی پیاده‌روی و هواخوری فضای امن خوابگاه را ترک و…