مرور برچسب

کنترل هیجانات نابینایان

مدیریت هیجان؛ یک مهارت کلیدی

مدیریت هیجان مجموعه‌ای از مهارت‌ها است که می‌تواند به شما کمک کند نسبت به افراد یا رویداد‌ها واکنش سازنده نشان دهید. یادگیری چگونگی مدیریت احساسات می‌تواند با کمک به انتخاب‌های منطقی و توسعۀ روابط با دیگران به تعامل اجتماعی شما کمک کند.…