مرور برچسب

l

پیشخوان: مروری بر جدید‌ترین پادکست‌ها و نشریه‌های انگلیسی‌زبان ویژۀ آسیب‌دیدگان بینایی ا

این شماره را با یک نمایشگر بریل آغاز خواهیم کرد که از قابلیت نمایش تصاویر به‌صورت برجسته هم برخوردار است. نگاهی به آخرین نمونه از عینک هوشمند ویژۀ نابینایان خواهیم انداخت و در ادامه با یک برنامۀ ویژۀ آهنگ‌سازان نابینا آشنا خواهیم شد و سراغی…