مرور برچسب

جشنواره کتاب معلولان

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران (آبان ۱۴۰۲)

آنچه در ادامه می‌خوانید، گزارش مختصری از فعالیت‌هایی است که انجمن نابینایان ایران در طول ماه آبان انجام داده است. با توجه به نزدیک شدن به موعد برگزاری جشنوارۀ کاما، بخش عمدۀ فعالیت‌های انجمن معطوف این رویداد بزرگ ملی بوده است. هفتمین…

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران (خرداد 1402)

مخاطبان نسل مانا می‌توانند در ادامه، گزارشی از فعالیت‌های انجمن نابینایان در طول خردادماه گذشته را از نظر بگذرانند. همچنین نسخۀ صوتی این گزارش هم با صدای مهندس شادکام، قائم‌مقام انجمن، در پایان همین نوشته در وبگاه نسل مانا در اختیار…