مرور برچسب

خاطرات طنز مرد نابینا

دویدن‌ها و نرسیدن‌ها!

ما گاهی فکر می‌کردیم همۀ مشکلات ما ریشه در بی‌پولی دارد و با مرحوم مارکس هم‌نظر بودیم که اقتصاد زیربنا است، اما چند وقت پیش در ایام پیشانوروز اتفاقاتی افتاد که فهمیدیم نظرمان به نظر آن بزرگوار که اقتصاد را متعلق به غیر نوع بشر می‌دانست…