مرور برچسب

خبرنگاری نابینایان

به قلم شما

سطرهایی که پیش روی شماست، دل‌نوشته‌ای است به قلم خوانندۀ قدیمی نسل مانا، خانم فرزانه عظیمی، وکیل و فعال رسانه‌ای نابینا، که به مناسبت روز خبرنگار در اختیار تحریریۀ نسل مانا قرار داده‌اند. سپاس‌گزارِ محبت مداوم ایشان نسبت به نسل مانا…