مرور برچسب

خدمات توانبخشی بهزیستی

چرخش در بر پاشنه قدیمی: رواج معلول‌زدگی در بهزیستی بهزیستی در ارائه خدمات غیر هزینه‌ای‌ به معلولان…

گلایه معلولان از سازمان بهزیستی فقط به خدمات نیازمند اعتبار محدود نمی‌شود‌. بخش اعظم بی‌توجهی به‌ افراد معلول و نادیده‌گرفتن شرايط آنها توسط بهزیستی، مربوط به آن دسته از خدماتی می‌شود که به بودجه و اعتبار نیاز ندارد و بیشتر به فرهنگ…

وبسایت‌های خالی و مراکز نیمه‌تعطیل، دستاورد سازمان بهزیستی

تصمیم داشتیم به مناسبت هفته بزرگداشت بهزیستی، یادداشت آموزش و توان‌بخشی این شماره از ماهنامه نسل مانا را به معرفی خدمات توان‌بخشی سازمان بهزیستی اختصاص دهیم. بهزیستی نام برازنده‌ای است که ای ‌کاش روزی برسد که فعالیت‌هایش به زیبایی نامش…