مرور برچسب

دادرسی معلولان

روند دادرسی افراد دارای معلولیت

در پنجمین شماره از مجموعۀ «معلولان و قوانین ایران»، در گفتگو با دکتر ناصر سرگران، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری و کنشگر در حوزۀ حقوق معلولان، با موضوع روند دادرسی افراد دارای معلولیت با شما همراه هستیم. مهمان این شماره در مقدمه توضیح…