مرور برچسب

رویا کارامد

خزانی‌ترین تجربه در بهاری‌ترین روز فروردین

سال ۱۳۶۹ تازه دانشجو شده بود و همکلاسی‌هایش برای آشنایی او را به اتاق من آوردند. آن‌قدر این آشنایی عمیق شد که رفیق گرمابه و گلستان هم شدیم و بعد از فارغ‌التحصیلی مدتی با ایشان هم‌اتاق شدم. روزهای به‌یاد‌ماندنی خوبی را با هم تجربه کردیم.…