مرور برچسب

زندگی نابینایان در خوابگاه

آواز زندگی با ریتم موشک و گلوله

«صدای آژیر قرمز رادیو خبر از وقوع یک حملۀ هوایی داشت. بلافاصله بچه‌ها را در یک راهرو جمع می‌کردم؛ راهرویی که پنجره نداشت. از آن‌ها می‌خواستم با صدای بلند سرودهای مذهبی بخوانند تا صدای شکستن شیشه‌ها را نشنوند و نترسند». همراهان عزیز! یکی…

تصمیم‌گیری دربارۀ زندگی فرد نابینا در مدرسۀ شبانه‌روزی غیرخاص

شماره می‌گیرم. به‌جای بوق انتظار، آهنگ ملایمی پخش می‌شود. گاهی وقت‌ها نوع آهنگ انتظار، حال‌وهوای شخص مخاطب را نشان می‌دهد. تماس برقرار می‌شود. در پس صدای مردِ جوان، صدای زنگولۀ گوسفندان از میان کوهستان به گوش می‌رسد. خودم را معرفی…