مرور برچسب

عملکرد انجمن نابینایان ایرات در شهریور ۱۴۰۲

گزارش عملکرد انجمن نابینایان ایران: (شهریور ۱۴۰۲)

مخاطبان نسل مانا و انجمن نابینایان می‌توانند در ادامه، گزارش عملکرد یک‌ماهۀ انجمن نابینایان ایران را بخوانند که مهندس منصور شادکام، قائم‌مقام انجمن، آن را تهیه کرده است. این گزارش در قالب یک پروندۀ صوتی هم ذیل همین نوشته در اختیار…