مرور برچسب

غزل بهار

بهاریه

غزلی تازه نوشتم غزل از جنس بهار غزل از برگ گل تازه و خوش‌نقش و نگار نقش هر مصرع آن نقشۀ احساس من است می‌کنم هدیۀ خاک قدم حضرت یار بیت‌هایش همه آکنده شده از گل یاس گل نیلوفر و نرگس گل ختمی گل نار کلماتش همه دُر است و…