مرور برچسب

فرزانه صادقی شاعر نابینا

به قلم شما

در ادامه غزلی از سروده‌های سرکار خانم فرزانه صادقی، شاعر نابینا و از مخاطبان ماهنامه نسل مانا را از نظر می‌گذرانیم. گور باشم طاقت ندارم از نگاهت دور باشم یا پیش هم باشیم و من مجبور باشم با من بمان هر لحظه می‌افتم به پایت هر چند…