مرور برچسب

لوگوی نسل مانا

توصیف طرح روی جلد و پشت جلد نسل مانا

با احترام به مخاطبان گرامی نسل مانا، تهیه‌کنندگان این نشریه، جهت مراعات اصل زیبایی‌شناختی و چشم‌نوازی ظاهری ماه‌نامه، اقدام به طراحی رو‌جلدی و پشت جلد برای هر شماره نشریه کرده‌اند که در این خختصر، توصیفی اجمالی از آن حضورتان تقدیم…