مرور برچسب

محدودیت اینترنت

دهه شصتی باشید تا کامروا شوید

راستش را بخواهید، این روز‌ها برای این همه برای غیر‌تکراری که همه می‌دانیم، خیلی طنزمان نمی‌آید. در‌واقع نمکمان تلخ شده و حتی یخ‌هایمان هم آب شده؛ اما آمدیم که باشیم. باشد که بازگردند روز‌های روشن سرزمین من که مدتی‌ست با آن‌ها خداحافظی…