مرور برچسب

مدیریت چندبعدی

مدیریت چند‌بعدی در مسیر توسعه یافتگی

نگاهی به سازمان‌های موفق، بیانگر این است که آنها برای برخورداری از این میزان موفقیت کوشیده‌اند تا ابعاد مختلف سازمان خود را مدیریت کنند و در سایه این نگاه اثرگذار، روزبه‌روز پله‌های ترقی را طی کرده و الگوی بسیاری از اشخاص شده‌اند. یکی از…