مرور برچسب

مراقبت از مادر توسط دختر نابینا

در انتظار غروبی خاکستری

راه زندگی همیشه هموار و یکنواخت نیست. گاهی مسائلی پیش می‌آید که ما را از مسیر همیشگی خارج می‌کند. آنجاست که باید در سایۀ تدبیر، مشورت و مطالعه تصمیم بگیریم. در این شماره به سراغ دوستی می‌رویم که یکی از دوره‌های سخت زندگی را پشت سر…