مرور برچسب

مشکلات نابینایان در محدودیت اینترنت

دهه شصتی باشید تا کامروا شوید

راستش را بخواهید، این روز‌ها برای این همه برای غیر‌تکراری که همه می‌دانیم، خیلی طنزمان نمی‌آید. در‌واقع نمکمان تلخ شده و حتی یخ‌هایمان هم آب شده؛ اما آمدیم که باشیم. باشد که بازگردند روز‌های روشن سرزمین من که مدتی‌ست با آن‌ها خداحافظی…