مرور برچسب

مهارت های مورد نیاز دانش آموزان نابینا

نگاهی به برنامۀ درسی دانش‌آموزان با آسیب بینایی

نظام آموزش عمومی فرصت و مجال تبدیل شدن کودکان به بزرگ‌سالان کارآمد، شهروندان جهانی و نیرو‌های فعال و مفید جامعه است. این مهم در صورتی تحقق می‌یابد که راه و کار یادگیری و آموزش را بشناسیم، نسبت به فنون تعلیم و تربیت آگاه باشیم و مواد و…