مرور برچسب

هیئت ورزشهای نابینایان کردستان

اطلاع‌رسانی

 سفر هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان کردستان به شهر سلیمانیۀ عراق خالد اسعدی، دبیر هیئت ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان استان کردستان با عنایت به موافقت فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان کشور و صدور مجوزهای لازم از…