مرور برچسب

کتاب بریل ۵۰۴ واژه

اطلاع‌رسانی

با تلاش مؤسسه توانگران کار‌آفرین شیراز، نسخه بریل 504 تولید شد برای نخستین بار در کشور «نسخه بریل کتاب 504 واژه ضروری انگلیسی» در موسسه نابینایان توانگران کار‌آفرین شیراز تولید شد. به مناسبت 23 مهر ماه 1401، روز…