مرور برچسب

کتاب زندگی کوران

نخستین زندگی‌نامۀ نابینایان

یکی از روش‌های انتقال تجربه و دانش، تدوین زندگی‌نامۀ بزرگان و مشاهیر است. زندگی‌نامۀ شخصیت‌ها تأثیر چشمگیر در پیشرفت فرهنگی و اجتماعی دارد. جامعۀ نابینایان هم از این قاعده مستثنا نبوده و کسانی به تدوین زندگی‌نامۀ نابینایان فعال و مؤثر…