مرور برچسب

کتاب گلبال

اطلاع‌رسانی

انتشار اولین کتاب جامع آموزش گلبال افشین زند کریمی نویسنده کتاب آسیب‌های بینایی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم فعالیت‌های مختلف زندگی روزمره‌ی مبتلایان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. کودکان نابینا با چالش‌های مربوط به رشد روبرو هستند و برای…