مرور برچسب

آموزش نابینایان

بریل در ایران و ضرورت گذار از دوگانه‌ها: به‌سوی کاربست راهبردی تجمیعی-تلفیقی (بخش سوم)

در بخش‌های پیشین این سلسله نوشتار که از نظر گذشت، سعی شد 1- در موازات بررسی شرایط کلی حاکم بر خط بریل فارسی و زیست‌بوم متصور برای آن، به شکلی گذرا و کلی مباحث نظری حول چگونگی شکل‌یابی دوگانه‌ها، انواع و سازوکارهای مترتب بر آن، طرح و…

ضرورت راه‌اندازی مرکز آموزشی‌توانبخشی معلولین بینایی بازمانده از تحصیل

با تدوین قواعد خط بریل در جهان، مراکز آموزشی شبانه‌روزی ویژه افراد با آسیب بینایی پدید آمدند و توانستند با بهره‌گیری از بریل و آموزش‌های تخصصی ویژه نابینایان، بسیاری از مشکلات این افراد را مرتفع و سهم به‌سزایی را در آموزش و توانبخشی این…

فروشگاه اینترنتی آموزش و پرورش استثنایی چگونه عمل می‌کند

آموزش و پرورش استثنایی در کشور ما شباهت بسیار زیادی به فروشگاه‌های اینترنتی دارد. وقتی شما از یک فروشگاه اینترنتی خرید می‌کنید، آنچه که در نهایت به دستتان می‌رسد، دست‌کم در یک مورد هم که شده، با آنچه شما سفارش داده‌اید تفاوت دارد: یا…